Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

Fysiske forhold (lys, støy, vibrasjoner)
Klimatiske forhold (inneklima som temperatur og trekk)
Kjemiske forhold (helsefarlige stoffer, væsker, gasser)
Biologiske forhold (smittestoffer; bakterier, virus, sopp, mugg)
Støv av forskjellig slag (organisk og uorganisk støv)

Har dere krav til eller behov for et oversiktlig stoffkartotek, regelmessige risikovurderinger av kjemikaliebruk, oppdatert eksponeringsregister eller nødvendige målinger?

Når risiko er kartlagt og målinger utført, lager vi rutiner som dere kan følge for å redusere og forebygge for skader og sykdom.