Bedriftshelsetjenesten bistår ledere og ansatte i sykefraværsarbeidet. Vi bistår med etablering av rutiner for oppfølging av den sykmeldt og funksjonsvurdering av den enkelte arbeidstaker med tanke på restarbeidsevne. Vurdering av arbeidsplasser for å optimalisere de ergonomiske og organisatoriske forholdene.