Noen arbeidstagere på skip skal ha sjømannsattest. Attesten godkjennes av flere andre land enn Norge.

Hensikten med undersøkelsen er å finne ut om søker har god nok helse til sin jobb, om vedkommende er skikket til sikkerhets – og brovaktsfunksjon, og at vedkommende ikke er til fare for egen eller andres helse og sikkerheten om bord. Undersøkelsen består av klinisk undersøkelse og relevante tester.

Helseattesten blir stort sett sendt inn elektronisk.

Sjømann