Blogg seksjon

Må jeg bestille time?

Nei! For vanlige konsultasjoner, vaksiner, helsesjekker og røntgen er det ikke nødvendig med timebestilling. For konsultasjon hos våre spesialister må det bestilles time da de ulike spesialitetene har varierende arbeidstid.