Det psykososiale arbeidsmiljøet omfatter faktorer som påvirker det sosiale og mellommenneskelige miljøet på arbeidsplassen, som for eksempel:

  • opplevelse av trivsel, samhold, lederskap, kommunikasjon, stress, isolasjon, konflikter, mobbing og trakassering, vold og trusler om vold.

 

Organisatorisk arbeidsmiljø omfatter trekk ved organiseringen av arbeidet, som blant annet:

  • hvordan arbeidet er tilrettelagt og organisert, grad medvirkning, grad av frihet i jobben, ensformig eller variert arbeid og arbeidstid.

Oslo Akutten Bedriftshelsetjeneste kan blant annet tilby:

  • Individuelle samtaler
  • Kartlegging av det psykososiale og det organisatoriske arbeidsmiljøet
  • Bistand i konflikt- og mobbesaker
  • Bistand i AKAN-arbeid og sykefraværsoppfølging