På Oslo Akutten er det KORT VENTETID og det kreves INGEN TIMEBESTILLING til legevakten.

Legevakten på Oslo Akutten tar hånd om alle allmenne akutte og ikke akutte tilfeller. Vi har også bred kompetanse på reisevaksiner. Oslo Akutten har eget diagnostisk senter med laboratorium, nytt digitalt røntgen, ultralyd, EKG, EKKO, spirometri osv. I tillegg har Oslo Akutten spesialister innenfor en rekke fagfelt. Dette gjør at vi ofte kan diagnostisere og behandle raskt og effektivt, og ikke trenger å henvise videre til f.eks. røntgen eller andre leger.

Oslo Akuttens legevakt er ikke basert på medlemskap. Det er åpent for alle, og har samme rimelige pris for alle. Oslo Akutten er ett av få legesentre i Oslo med tilsvarende brede tjenestetilbud. Samtidig har Oslo Akutten fokus på at det ikke skal være for dyrt for pasientene. Prisene på Oslo Akutten er derfor på nivå med byens legesentre som ikke har tilsvarende diagnostiske verktøy, og langt lavere enn legevakter med ett bredere tilbud.