Oslo Akuttens legevakt er ikke basert på medlemskap. Det er åpent for alle, og har samme rimelige pris for alle. Oslo Akutten er ett av få legesentre i Oslo med tilsvarende brede tjenestetilbud. Samtidig har Oslo Akutten fokus på at det ikke skal være for dyrt for pasientene. Prisene på Oslo Akutten er derfor på nivå med byens legesentre som ikke har tilsvarende diagnostiske verktøy, og langt lavere enn legevakter med ett bredere tilbud.

Legekonsultasjon allmenn kr. 850,-, spesialist 980,-

Er arbeidsgiveren din medlem i vår Bedriftshelsetjeneste, får du og din ektefelle/samboer og barn, enkelte rabatter. For priser BHT gå hit: Priser BHT

Legekonsultasjon – allmenn lege / spesialist kr 850.-/980,-
Legekontroll kr 690,-
Sykepleierkonsultasjon kr 490.-
Sykepleier kontroll Kr 390,-
Røntgen kr 390.-
Røntgen 3 bilder eller mer Kr 750,-
Laboratorieprøver kr 350.-
Bakteriologi Kr 150,-
CRP – Hurtig Kr 110,-
Fysioterapi

1.konsultasjon / oppfølgende behandlinger

Kr 550./450

Klikk på linkene under for å se spesifiserte priser for våre spesialister utover konsultasjonspris :

Gynekolog 

Ortoped

Øre Nese Hals

Hjertespesialist – Kardiolog

Kirurg

Urolog

Hudlege

Attester

Priser Bedriftshelsetjeneste

Priser Vaksiner