Priser BHT

Kroppen

PRISER BEDRIFTSHELSETJENESTE OSLO AKUTTEN:

Medlemsskapsavgiften er avhengig av hvilke krav som gjelder for akkurat din bedrift og hvor mange ansatte dere har. Ta kontakt på mail: siv-bht@osloakutten.no eller på tlf.nr. 22 00 81 60. for nærmere informasjon om vår bedriftshelsetjeneste og våre priser.

Vi har to typer helsekontroller på Oslo Akutten – disse kan utvides og suppleres ved behov.

Helsekontroll A: 1295,-  Helsekontroll B: 1595,-


For nærmere informasjon om innhold i de forskjellige helsekontrollene – trykk på linkene over.

Bedriftsmedlemmer med familie får også rabatter ved konsultasjoner på legevakten og hos våre spesialister.