Oslo Akutten har frem til 2016 hatt egen plastisk kirurgisk avdeling. Vår kirurg har nå pensjonert seg – men vi er i overgangen med nye kirurger. Vi vil i løpet av kort tid nå igjen tilby plastisk kirurgiske tjenester. Tjenester og priser vil da bli lagt ut her – og på egne nettsider for avdelingen.