Alle de som skal oppholde seg på en plattform skal som regel ha offshoreattest. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut om du har god nok helse til den jobben du skal utføre, og at du ikke utgjør en fare for egen og andres helse eller sikkerheten om bord.

Hvis du fyller kravene, får du attesten med deg.

I tillegg til den kliniske undersøkelsen vil det bli tatt prøver, avhengig av din alder, yrke og helsetilstand.

Offshore