Vi holder kurs i følgende tema:

HMS – kurs for ledere og verneombud. Kurset inneholder gjennomgang av arbeidsmiljøloven, nye arbeidsmiljøforskrifter, førstehjelpskurs, kurs i ergonomi, yrkesrelaterte sykdommer, sykefraværsoppfølging, kjemikalier og støy på arbeidsplassen.

Kursene kan holdes ute hos bedriften eller i våre lokaler i Rosenkrantz gate 9.