Helsekontroll

Oslo Akutten bedriftshelse utfører målrettede helsekontroller av arbeidstakere som er utsatt for spesiell risiko i sitt arbeidsmiljø. Helsekontroll skal ta sikte på å avdekke og begrense mulige helseskader knyttet til arbeidet.

Det er arbeidsgivers ansvar å identifisere hvilke arbeidstakere som har behov for helseovervåking. Bedriftshelsetjenesten kan være en fagressurs som kan bistå arbeidsgiver i dette forarbeidet med å identifisere arbeidsmiljøfaktorer som krever helsekontroll i henhold til gjeldende lovverk.

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr 578. inneholder en veiledende liste over arbeidsgrupper som bør eller skal få tilbud om helsekontroller. Gjennomføringen av helsekontrollene skjer i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter.

Etter helsekontrollen gis det skriftlig tilbakemelding til arbeidsgiver der antall undersøkte og oppsummering av resultatene overbringes.

Oslo Akutten tilbyr sine bedriftsmedlemmer to forskjellige helsekontroller:

Helsekontroll A – Pris 1295,-:
 • Hurtigtest av vanlige blodverdier: Hemoglobin, Kolesterol, Glukose
 • Vekt, høyde og BMI
 • Urinprøve
 • Enkel synstest
 • EKG på alle over 40 år
 • Lungefunksjonsprøve
 • Hørselstest ved førstegangsundersøkelse, deretter ved behov
 • Klinisk undersøkelse av hjerte, lunger og blodtrykk
 • Samtale om forebyggende helse
 • Ved behov undersøkes også rygg, reflekser, bryster, prostata og føflekker

Varighet: Ca. 40 minutter

Helsekontroll B – Pris 1595,-:
 • Full kontroll av blodstatus: 16 blodprøver (Hematologi, klinisk kjemi, prostataprøver, stoffskifteprøver, nyreprøver og leverprøver)
 • Vekt, høyde og BMI
 • Urinprøve
 • Enkel synstest
 • EKG på alle over 40 år
 • Lungefunksjonsprøve
 • Hørselstest ved førstegangsundersøkelse, deretter ved behov
 • Klinisk undersøkelse av hjerte, lunger og blodtrykk
 • Samtale om forebyggende helse
 • Ved behov undersøkes også rygg, reflekser, bryster, prostata og føflekker

Varighet: Ca. 40 minutter

Alle personer som får helsekontroll hos OA BHT får 20% rabatt på konsultasjoner ved OA’s spesialistsenter og legevakt.

Nærmeste slektninger (barn under 18 år og ektefelle/samboer) av BHT medlemmet får 10% rabatt på konsultasjoner ved OA’s spesialistsenter og legevakt.