body

Arbeidsmiljøloven vektlegger arbeidsgivers behov for samarbeid med BHT for å skape et godt arbeidsmiljø. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning beskriver blant annet kravet til bruk av Bedriftshelsetjenesten til kartlegging av arbeidsplasser for å avdekke risikofaktorer for helseskade samt forebyggende tiltak som gir redusert risiko. Vi foretar ergonomisk kartlegginger, risikovurderinger og forslag til forebyggende tiltak som gir redusert risiko.

 

Vi bistår til innkjøp av utstyr og utforming av arbeidsplasser.