Betaversjonen lansert

Endelig er den nye siden online. Dette er kun en betaversjon og vi må ta forbehold om enkelte feil. Hjemmesiden vil utvikles og forbedres videre basert på tilbakemeldinger fra ansatte og brukere. Enkelte undersider står fremdeles tomme. Disse vil fylles med innhold i løpet av neste uke. Vi vil også informere om at det ikke er vårt personale som er avbildet på hjemmesiden. Vi vil endre disse bildene slik at det er våre lokaler og vårt personale som er avbildet. Kom gjerne med innspill til informasjon eller funksjonalitet dere mener ville forbedret sidene. Oslo Akutten vil rette en stor takk til Omega Media for uvurdelig hjelp.

Search

+