Kroppen

Oslo Akutten har ca. 280 små og mellomstore medlemsbedrifter, som dekker de fleste fagfelt, blant annet: finans, kontor, mekaniske verksteder, utdanningsinstitusjoner, elektro, renhold og helsetjenester.

Oslo Akutten holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. Vi ligger i Rosenkrantz gate 9, 50 meter fra Karl Johan og i umiddelbar nærhet til kollektive knutepunkter. For adkomst med bil er det ikke langt til Ibsen parkeringshus.

Vi kan hjelpe bedriften din med:

 • Å bygge opp gode HMS rutiner
 • Risikobasert helseovervåkning
 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Yrkeshygieniske målinger; som måling av støy, lys, støvpartikler, CO og CO2
 • Gjennomgang av bedriftens HMS – rutiner, risikoanalyser og kvalitetskontroll
 • HMS – kurs for ledere og verneombud
 • Veiledning innenfor forebyggende helse og HMS
 • Ergonomisk vurdering av arbeidsplasser
 • Dialogmøter ved sykefravær
 • Diagnostikk og utredninger ved særlige behov. Eksempler på dette kan være utmattelse, vurdering av restfunksjonsevne, psykiatriske tilstander og oppfølging p.g.a. rus.
 •  Fysioterapeut med lang erfaring innen bedriftshelsetjeneste samt spesialisering i idrettsfysioterapi.
 • Trykkbølgebehandling.
 • Vi samarbeider med psykolog og yrkeshygieniker.

Bedriftsmedlemmer med familie får rabatter ved konsultasjoner ved legevakten eller hos våre spesialister.

Kontakt:
Siv Sorken
Tlf.: 22008160 / 52
E-post: bht@osloakutten.no

BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo BHT Bedriftshelsetjeneste oslo